Välkommen till Leif D.F. Schmidt
Verksamhetsutveckling och Organisationskonsult

Alla som arbetar inom offentliga sektorn har känt på effektiviserings/ besparingskrav. Redan 1988 uppmärksammades den ohållbara situationen i äldreomsorgens köksfunktion i Skellefteå.

Sedan dess restaurangverksamheten genomgått ett unikt och omfattande förändringsarbete. När vi startade fanns enorma problem med lönsamhet, arbetsmiljö och bristande engagemang. Efter våra satsningar på utbildning, långtgående delegation, ekonomisk sanering och mycket mer har vi nu en Restaurangverksamhet som fått stor uppmärkssamhet runt om i Sverige. Bl.a. belönade Arbetslivstinget i Sundsvall i maj-95 projektet med ett tredjepris vid Arbetslivsmästerskapet.

Med sin breda erfarenhet kan Leif Schmidt erbjuda olika utbildningskoncept och även fungera som konsult i ert långsiktiga förändringsarbete.