Leif D.F. Schmidt erbjuder Utbildning/Konsultstöd

För storkök och restaurangverksamhet inom den offentliga sektorn.

Tillsammans med medarbetarna har Leif under sin tid som avdelningschef för Restaurangverksamheten inom Skellefteå kommuns socialkontor sparat in minst 108 miljoner kronor åt företaget. Till exempel så sjönk sjukfrånvaron från 23 % till under 10 % på bara 3 år, bl.a. beroende på att personalen upplevde sig mera behövd och bekräftad.

Uppmärksammad av bl.a. Arbetsmiljöfonden, Arbetslivsfonden samt Arbetslivstinget. Betydande belopp, totalt ca. 2,0 milj kronor, erhölls av både Arbetsmiljöfonden samt Arbetslivsfonden som stötte Leif Schmidts till fullo i sitt framgångsrika förändringsarbete.

Med sitt stora nätverk även inom andra kommuners verksamheter har Leif lätt för att kunna överföra kunskaper från andra orter till beställaren så att man slipper uppfinna hjulet flera gånger.

Leif har de senaste 4 åren jobbat som verksamhetsutvecklare på socialkontoret i Skellefteå.

Textruta:  Vem är Leif Schmidt?

Med en gedigen tysk kockutbildning i botten kom Leif Schmidt till Sverige 1963. Efter ett framgångsrikt arbete inom den privata sektorn på olika håll i Sverige har han mellan 1983 och 2006 varit anställd av Skellefteå Kommun.

Leifs arbetssätt präglas av analytisk förmåga och resultatinriktning. Han har en dokumenterad förmåga att entusiasmera sina medarbetare och leda dem mot uppställda mål. Han har ett gott samarbete både uppåt och neråt i organisationen. Hans medarbetare brukar framhålla hur positivt de upplevt utvecklingen och att Leif alltid ställt upp för dem. Leif är en färgstark personlighet som alltid har nära till skratt.