Tjänstemeny

 • Drifts- och verksamhetsanalyser av befintliga organisationer.
 • Ekonomiska och även delvis ergonomiska analyser av befintliga kostverksamheter.
 • Förslag till förändringar samt hjälp vid rekryteringar av nya ledande medarbetare inom kostsektorn.
 • Verksamhetsanpassade utbildningar i bl.a. säljteknik, kundvård, portioneringsteknik, budgetering/kalkylering för ledare inom kostområdet.
 • Ledarskapsutveckling.
 • Konsultstöd i förändringsarbetet samt vid organisationsförändringar.
 • Personalekonomisk rådgivning.
 • Personlig coachning av ledande medarbetare under omstruktureringar så att man på detta sätt kan erhålla en turboeffekt av förändringsprocessen inom kostverksamheten.

I samarbete med Smakrådet, kan vi även erbjuda följande tjänster:

 • Näringsberäkningar av matsedel i befintlig verksamhet
 • Förslag på förändringar som följer Livsmedelsverkets riktlinjer för mat inom förskola, skola och äldreomsorg
 • Kvalitetssäkring av recept
 • Matsedelplanering
 • Fortbildning inom specialkost

Kontakta oss för mer information »