Kursens innehåll

Vi startar med de grundläggande bitarna som gäller "jaktligt flyktskytte". Sen tar vi fram de rätta måtten för respektive skytts hagelvapen och anpassar dessa direkt på plats.

Skulle detta av olika skäl vara omöjligt så har jag två s.k. måttagningsgevär till mitt förfogande - bock och side by side, för att ta fram dom rätta måtten.

Kursens mål

  • höja deltagarnas träffprocent
  • skjuta hagel "instinktivt".

Viktig information

Grundläggande för alla praktiska kurser är följande:

  • eget hagelvapen bör medföras. Lånevapen finnes. Meddela vid anmälan.
  • kursdeltagarna bör ha gällande ansvarsförsäkring
  • jag tillhandahåller lerduve-kastare och lånar ut olika hjälpmedel som kolvförhöjare till kolvanpassningen under kursens gång. Dessa kan efter avslutad kurs köpas
  • lerduvor och ammunition håller deltagarna själva.
  • alla deltagare skall kunna visa upp vapenlicens eller lånelicens för sitt vapen.

Priser per deltagare är beroende av reseavstånd, antalet elever, kursens längd och omfattning. Vi lämnar gärna kostnadsförslag på konkreta förfrågningar. Se kursavgifter >>

<< Tillbaka