Kursavgifter 2009/2010

Priserna avser per kurs och deltagare.
Viktig information inför varje kurs >>

Grundläggande för alla praktiska kurser är följande:

  • Ammunition och lerduvor håller deltagarna själva! Lerduvekastare tillhandahåller jag.
  • Vid utbildningar på annan ort ser respektive arrangör/beställare på platsen till att för ändamålet lämplig/godkänd plats (typ skjutbana) finns. Eventuella kostnader för hyra av bana etc, betalas av beställare/arrangör!
  • Alla deltagare måste vara ansvarsförsäkrade samt kunna visa upp vapenlicens för sitt vapen.
    Obs! eget vapen skall medföras, detta på grund av t ex nödvändiga kolvanpassningar.

Kurs

Pris per
person

Helgkurs lörd + sönd med 10 - 12 deltagare.
(Grundpris 7.000 som deltagarna delar på. Se nedan!)

Vid större grupper gå det att delar på deltagarna så att hälften gå  på lördag, den andra hälften spå söndag. (Resekostnader och eventuella logikostnader tillkommer på annan ort. Begär kostnadsförslag!)


ca 600 kr

 

   
Endagskurs
Med 10 deltagare

Totalkostnad 4000 kr delas på alla deltagare.


Resekostnader och eventuella logikostnader tillkommer på annan ort. Begär kostnadsförslag!
4000 kr
   

Övriga tjänster
Enskilda instruktioner/konsultationer efter överenskommelse med beställaren.

575 kr/timme

   


Flyktskytteträning inför fågel-premiären 2009/2010
instruktörsledd lite mer avancerad flyktskytteträning inför jaktstarten för jägare som vill "...komma igång inför premiären och hitta igen svingen samt formen..."
Förutsättningarna enligt följande

  • Grunderna för flyktskytte måste vara inlära sedan tidigare!
  • Deltagarna har tidigare genomgått en av mina kurser respektive har motsvarande kunskaper i ämnet jaktligt flyktskytte.
  • Detta innebär att vapnen är anpassade för innehavaren så att vi inte behöver befatta oss med detta under denna kurs.
  • Grupper om ca 6-8 deltagare, i relgel under en kväll i Drängsmark, med start i början av augusti,ca 3 tim.

Löpande anmälan mottages under hela
säsongen! Deltagarna kallas separat!


150 kr